FRÖ Coaching & Utveckling


För Karinas verksamhet som coach, handledare i sorgbearbetning och föreläsare inom hälsa så gå vidare till www.frocoaching.se

FRÖs metoder är sprungna ur den positiva psykologin och är baserat på arbete med det friska i människan. Genom att stärka motivation, lust, glädje, insikt och vilja kan vi ta steg framåt mot den optimala hälsan. FRÖ har även ett särskilt intresse för kost, livsstil och tankemönster som främjar kvinnors hälsa.