Sing it – In English

Jag kommer erbjuda kurser på engelska i samarbete med Folkuniversitetet Stockholm.
Kurserna heter Sing it och finns i tre nivåer, beginner, Intermediate och Advanced.

Läs mer på Folkuniversitetets sida