Tillsammans

Text i pdf för nedladdning

Intro  4 takter (intromelodi)


(4 sångare)

Vi vill förändra allt och vi vill riva ner

ja vi vill leva på vårt sätt

ingen som saknar oss, ingen behöver oss

ingen som frågar vem vi är

Tillsammans är vi oslagbara Understämma

tillsammans gör vi vad vi vill

Det är en för alla, alla för en

tillsammans gör vi vad vi vill

 

(Unisont hela kören)

Om vi håller ihop  kan ingen stoppa oss

Om vi håller ihop  kan ingen stoppa oss

 

4 takter A Mellanspel

 

Vi lämnar allting nu  (överstämma)

vi bara drar iväg 

vi bränner broar bakom oss

ingen som pekar mer    (överstämma)

ingen som trycker ner 

ingen som säger hur det är

 

(Melodi + understämma)
Tillsammans är vi oslagbara

tillsammans gör vi vad vi vill

Det är en för alla, alla för en

tillsammans gör vi vad vi vill

 

Om vi håller ihop  kan ingen stoppa oss… x2      + överstämma andra gången

 

Solo och tal Johan, avslutas på Cue till Mats  

 

(Melodi + understämma)

Together we are invincible

Together we’re unstoppable

We stand together Side by side

Together we’re unstoppable

 

Om vi håller ihop  kan ingen stoppa oss x 8   under + överstämma